Firma DRY-TECH wykonuje, na życzenie klienta, badania mykologiczne na podstawie pobranych próbek.

Badanie polega na posianiu próbek na płytkach Saboraud i inkubowaniu ich w temperaturze 30 oC. oraz pokojowej.
Tak przygotowane próbki podlegają identyfikacji poszczególnych rodzajów i gatunków grzybów pleśniowych.

Badanie zawiera:

  • liczbę grzybów pleśni w jednostkach tworzących kolonie
  • ocenę stopnia aktywności badanych pleśni
  • charakterystykę wybranych grzybów pleśni

Najczęściej spotykane grzyby oraz ich negatywny wpływ na zdrowie.