Firma DRY-TECH dysponuje technologią osuszania dachów płaskich, bez konieczności przeprowadzania wymiany termoizolacji i kompleksowego odnawiania powłok hydroizolacyjnych.

Technologia nasza polega na  wprowadzeniu w warstwy dachu bardzo suchego powietrza, które stopniowo pochłania wilgoć aż do całkowitego osuszenia przy jednoczesnym wysysaniu wilgoci w innych miejscach. Proces ten kontynuujemy aż do momentu osiągnięcia wilgotności równoważonej.

Do przeprowadzenia osuszania stosujemy odpowiednio dobrane zestawy urządzeń składające się z osuszaczy, pomp ciśnieniowych, separatorów wody i pomp podciśnieniowych.

Jedyną niedogodnością jest konieczność wykonania kilku otworów w hydroizolacji, którymi będzie wtłaczane suche powietrze oraz wysysana wilgoć oraz woda.

Cały proces jest kontrolowany przy użyciu bezinwazyjnej aparatury pomiarowej.

Warunkiem właściwego przebiegu prac jest usunięcie przecieku. Przed przystąpieniem do pracy możemy, przy współpracy z wyspecjalizowaną firmą, sprawdzić szczelność dachu, by uniknąć kolejnych zalań.

Dysponujemy urządzeniami pozwalającymi na wykrycie miejsc przecieku z niemalże centymetrową dokładnością. Powyższa metoda stosowana jest z powodzeniem także przy osuszaniu zamokniętych stref podposadzkowych wewnątrz budynków.