Osuszanie wilgoci pod posadzką

W wyniku zalania lub awarii wodnej bardzo często pod posadzkę mieszkania dostaje się woda, która rozprzestrzeniając się zwiększa obszar zalania i powoduje powstanie znacznych szkód w pomieszczeniach pierwotnie nie zalanych. Wilgoć znajdująca się w strefie posadzki ma możliwość odparowania tylko i wyłącznie przez dylatację ściany, co powoduje występowanie zjawiska podciągania kapilarnego i powoduje kolejne niemałe szkody.

Przystąpienie do procesu osuszania odbywa się w kilku etapach. Pierwszym z etapów jest określenie kategorii zalania, obszaru zalania, stanu zawilgocenia ścian oraz sprawdzenie czy w warstwie izolacji posadzki znajduje się woda czy tylko wilgoć. Wszystkie te elementy składają się na dobór odpowiedniej metody osuszania. Jeśli którakolwiek z powyższych czynności zostanie pominięta możemy być przekonani że proces osuszania nie będzie skuteczny lub będzie trwał bardzo długo.

Metoda osuszania zalanej strefy podposadzkowej jest skuteczna tylko i wyłącznie w przypadku dobrze zdiagnozowanego stanu zawilgocenia. W celu usunięcia wody lub wilgoci ze strefy podposadzkowej należy zastosować wysokowydajne pompy ciśnieniowe. Wiele firm osuszających popełnia kardynalny błąd wtłaczając suche powietrze pod posadzkę w której znajduje się woda. Taka praktyka powoduje bardzo szybkie zwiększenie obszaru zalania. Należy pamiętać iż w pierwszej kolejności trzeba usunąć wodę znajdującą się pod posadzką za pomocą pomp ciśnieniowych. Kolejnym etapem jest wtłaczanie suchego i lekko podgrzanego powietrza do strefy podposadzkowej w celu pozbycia się pozostałości wilgoci.

Usunięcie wody spod posadzki jest jednym z najważniejszych etapów procesu osuszania. To właśnie ten proces determinuje czas i ma praktycznie najwyższy wpływ na cenę osuszania. Należy pamiętać iż w zalanej, mokrej strefie podposadzkowej mogą namnażać się szkodliwe mikroorganizmy i grzyby, dlatego też po zakończeniu osuszania zalecane jest jej ozonowanie.

Szybkie usunięcie wody spod posadzki wpływa na:

  • Minimalizację szkód spowodowanych wodą
  • Minimalizację kosztów remontu po zalaniu wodą
  • Zmniejszenie czasu osuszania mieszkania po zalaniu wodą
  • Zmniejszenie kosztów osuszania mieszkania po zalaniu wodą
  • Ograniczenie zakresu i obszaru zalania mieszkania wodą
  • Nie ma konieczności zbijania posadzki i kafli
  • Zapobiega rozwojowi grzybów pleśniowych