Osuszanie sterf podposadzkowych jest koniecznością, gdyż odparowanie wody, która wniknęła w styropian, powstrzymywane jest przez warstwy folii i szlichty. Jedyną drogą do wyrównania stanu nasycenia wilgocią są ściany, które higroskopijnie podciągają wodę ku górze. Tam też zaobserwujemy niepokojące symptomy: mokre plamy, łuszczenie się farby, odpadanie cokołów oraz, co najgorsze, rozwój grzybów.
Nasza technologia osuszania pozwoli unikąć kosztownego i długotrwałego remontu polegającego na: demontażu podłóg, skuwaniu szlichty i wymianie termoizolacji. Brak jakiejkolwiek reakcji doprowadzi do zniszczenia podłogi, tynków i rozwoju grzybów i pleśni.

Zalety:

  • Minimalizacja szkody – czym szybciej zaczniemy osuszać tym mniejsze będą straty i zakres prac naprawczych.
  • Niedopuszczenie lub ograniczenie zniszczenia drewnianych parkietów.
  • Możliwość przystąpienia do ewentualnych napraw już po kilkunastu dniach od wystąpienia szkody.
  • Niedopuszczenie do rozwoju grzybów i pleśni.
  • Ograniczenie kosztów ogrzewania budynku. Mokra termoizolacja = Wzrost przenikalności cieplnej przegody.
  • Poprawa jakości życia poprzez doprowadzenie do właściwej wilgotności wględnej powietrza.

UWAGA! – Efekty zamoknięcia styropianu pod szlichtą często uwidaczniają się nawet po kilku miesiącach od wystąpienia zalania.